FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Ako si predĺžiť tarif zo skúšobnej verzie

Ako si predĺžiť tarif zo skúšobnej verzie

Po vypršaní päťtýždňovej skúšobnej verzie si môžete vybrať z dvoch ročných taríf. Tarifa Mini a Premium, ktorá sa poskytuje v rámci skúšobného obdobia

Skúšobná verzia je poskytovaná v rozsahu tarifu PREMIUM.

Akonáhle sa TRIAL blíži ku koncu, posiela systém upozorňujúci e-mail na adresu k účtu. V tomto informačnom e-maile sú popísané nielen spôsoby, ako tarifu predĺžiť, ale sú tu aj priblížené rozdiely v ponúkaných možnostiach a pokyny k platbe.

Tarif je možné predĺžiť:

- Priamo v administrácii účtu FakturaOnline.sk

- Cez upozorňujúci e-mail, ktorý obsahuje nielen kliknutie na porovnanie taríf, ale ponúka priamo možnosť zaplatiť a predĺžiť tak tarifu obratom.

V prípade problémov je vždy k dispozícii systémová podpora na e-maile [email protected].

Ďalšie články na tému

Kontakty a fakturačné údaje

Kontakty a fakturačné údaje

Tu nájdete naše fakturačné informácie a všetky podrobnosti o tom, ako nás kontaktovať. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Prečítať článok
Všetko o skúšobnom období

Všetko o skúšobnom období

Skúšobné obdobie je u FakturaOnline.sk 5 týždňov a vzniká automaticky po registrácii emailu.

Prečítať článok
Fakturácia ZADARMO pre neziskové organizácie

Fakturácia ZADARMO pre neziskové organizácie

Faktúra Online teraz umožňuje všetkým neziskovým organizáciám fakturovať ZADARMO s najvyšším tarifom PREMIUM ako poďakovanie za ich prácu.

Prečítať článok
Čo je FaktúraOnline.sk?

Čo je FaktúraOnline.sk?

FaktúraOnline.sk je online fakturačný nástroj na vystavovanie faktúr díky ktorému vystavíte faktúry rýchlo a jednoducho.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru