FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať všetky základné typy dokladov. Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý.

Pre vystavenie novej faktúry v tarife PREMIUM a MINI zvoľte na hlavnej stránke FakturaOnline.sk možnosti vpravo - Vystaviť faktúru.

Pokyny pre vystavenie faktúry online

Na stránke na vystavenie faktúry online je jednoduchý formulár, ktorý sa delí na štyri časti.

Základné údaje

V tejto časti používateľ nastaví základné náležitosti faktúry, ktorými sú:

 • Druh faktúry,
 • Číslo faktúry,
 • Evidenčné číslo faktúry,
 • Dátum vystavenia,
 • Splatnosť,
 • Dátum zdaniteľného plnenia (u platcov DPH),
 • Forma úhrady,
 • Variabilný symbol,
 • Konštantný symbol,
 • Vystaviteľ.

Všeobecné nastavenia

Tu užívateľ nastaví:

 • Menu
 • Zaokrúhľovanie
 • Jazyk faktúry
 • EET
 • Logo
 • Pečiatka
 • Vzhľad faktúry
 • Informáciu o zapísaní do registra

Sekcia odberateľa a dodávateľa

V tejto časti stačí poznať iba IČO, po zadaní ktorého sa automaticky doplnia všetky ďalšie potrebné údaje ako sídlo firiem, a ďalšie.

Pokyny pre online fakturaciu.

Položky faktúry

Posledná časť slúži na vyplnenie jednotlivých fakturovaných položiek. Tie je možné meniť podľa predmetu fakturácie (kusy, hodiny, apod.).

Po zadaní jednotkovej ceny sa celková čiastka prepočítava automaticky a počet položiek je možné ľubovoľne meniť.

Vystavenú faktúru je možné následne odoslať e-mailom, prípadne podľa druhu predplatného ukladať či meniť.

Ďalšie články na tému

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Pre vystavenie faktúry, kedy má byť platba odoslaná na účet vedený v zahraničnej banke je nutné poznať aj IBAN a SWIFT.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať faktúry v cudzích jazykoch priamo v aplikácii.

Prečítať článok
Práca s pečiatkou a logom

Práca s pečiatkou a logom

Pri vystavení akéhokoľvek druhu faktúry je k dispozícii možnosť nahrania loga a pečiatky firmy, ktoré sa budú zobrazovať na vystavených faktúrach. Nižšie sú popísané všetky dôležité informácie, vrátane toho, aké súbory využiť, atď.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúr v inej mene, než sú eura je s FakturaOnline.sk veľmi jednoduché.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru