FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Najčastejšie problémy pri predĺžení tarify

Najčastejšie problémy pri predĺžení tarify

Pri predĺžení tarify na Fakturaonline.sk sa občas vyskytne chyba s aktiváciou. Prečítajte si tie najčastejšie s ktorými sa môžete stretnúť.

Prijatie platby

Klienti sa s problémom prijatia platby môžu stretnúť v oboch prípadoch predĺženia - zo skúšobného obdobia aj v prípade predĺženia už existujúcej ročnej tarify MINI a PREMIUM. Najčastejšou príčinou je zle uvedený variabilný symbol.

Zle uvedený variabilný symbol pri platbe

Najčastejšou príčinou chyby pri aktivácii tarify je zle uvedený variabilný symbol, kvôli ktorému sa platba automaticky nespáruje s účtom. Pri platení predplatného je najlepšie využiť bránu na online platenie kartou (odkaz je vždy v e-maile potvrdzujúci objednávku) prípadne pri tvorbe objednávky na webovej stránke. Systém vyplní variabilný symbol automaticky a tým nedôjde k chybe pri prepise. Prípadne je možné využiť platbu pomocou QR kódu, ktorý je tiež uvedený v potvrdzovacom e-maile.

Ako postupovať, ak sa tarifa neaktivovala

Prvým krokom je overenie, či bola platba skutočne realizovaná. Ak klient zistí, že zaplatil so zlým bankovým variabilným symbolom alebo aj napriek strhnutiu platby nebola tarifa aktivovaná, najrýchlejšia cesta je napísať na [email protected], platba bude vyhľadaná ručne, spárovaná s profilom klienta a účet bude vzápätí aktívny.

Ďalšie články na tému

Kontakty

Kontakty

Nástroj Fakturaonline.sk umožňuje ukladanie a správu kontaktov odberateľov. Táto funkcia je dostupná pre všetkých užívateľov taríf Fakturaonline.sk.

Prečítať článok
Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Vyskúšajte funkciu nastavenia stĺpcov pre vystavené faktúry na Fakturaonline.sk. Definujte si stĺpce presne podľa svojich potrieb podľa čísla, dodávateľa, stavu úhrady a ďalších

Prečítať článok
Štatistiky vystavených faktúr

Štatistiky vystavených faktúr

Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Prečítať článok
Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

FakturaOnline.sk ponúka stále viac možností, ako je možné radiť a filtrovať vystavené faktúry.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru