FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Práca s pečiatkou a logom

Práca s pečiatkou a logom

Pri vystavení akéhokoľvek druhu faktúry je k dispozícii možnosť nahrania loga a pečiatky firmy, ktoré sa budú zobrazovať na vystavených faktúrach. Nižšie sú popísané všetky dôležité informácie, vrátane toho, aké súbory využiť, atď.

Kam logo a pečiatku nahrať?

Súbory je možné vložiť priamo v sekcii Vystaviť faktúru v časti Všeobecné nastavenia.

Táto sekcia môže byť primárne skrytá a je nutné ju najskôr rozbaliť.

Ako nahrať pečiatku a logo na faktúru

V pravom stĺpci sú ďalej možnosti Logo a Pečiatka, kam je možné súbory nahrať.

Vloženie pečiatky a  loga na faktúru

Súbory užívateľ vyberie zo svojho počítača a musí byť v nasledujúcich formátoch: jpg, jpeg, gif alebo png. FakturaOnline.sk si poradí s orezaným formátom bez pozadia, ako aj s plným obrázkom.

Dôležité je voliť dostatočnú veľkosť súboru, v prípade malého obrázku nemusí byť všetko jasne čitateľné a pri veľkom môže mať užívateľ problém, aby sa celý súbor vošiel do výseče pre logo či pečiatku.

⚠️ Nahraný súbor bude automaticky použitý na všetky ďalšie faktúry, ktoré užívateľ vystaví.

Aké sú možnosti práce s logom a pečiatkou?

Logo aj pečiatku je možné ďalej upravovať tak, aby sa na faktúrach zobrazovali presne tak, ako používateľ potrebuje. Medzi funkcie práce s týmito súbormi patrí orezanie či úprava veľkosti. FaktúraOnline.sk zároveň stráži, aby mal výsledný súbor správnu veľkosť pre faktúry a nedochádzalo tak k deformovaniu obrázkov.

Pre koho je táto funkcia dostupná?

Táto funkcia je k dispozícii pre oba typy tarifov - MINI aj PREMIUM.

Ďalšie články na tému

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Pre vystavenie faktúry, kedy má byť platba odoslaná na účet vedený v zahraničnej banke je nutné poznať aj IBAN a SWIFT.

Prečítať článok
Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať všetky základné typy dokladov. Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať faktúry v cudzích jazykoch priamo v aplikácii.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúr v inej mene, než sú eura je s FakturaOnline.sk veľmi jednoduché.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru