FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Štatistiky vystavených faktúr

Štatistiky vystavených faktúr

Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Kde štatistiky nájsť?

Nájdete ich v hlavnom menu horného panelu.

Filtrovanie faktúr

Faktúry je možné filtrovať podľa časového obdobia, odberateľa a typu dokladu. V prípade časového obdobia má užívateľ k dispozícii niekoľko predvolených časových období, alebo si môže zvoliť vlastný časový úsek.

Podľa vybraných filtrov tu taktiež nájdete grafický prehľad faktúr.

Prehľad znázorňuje čiastky, ktoré:

  • boli odoslané
  • boli zaplatené
  • sú po splatnosti
  • sú vedené ako návrhy
  • celkovú sumu všetkých faktúr

Rovnako tak je možné hromadné stiahnutie faktúr vystavených podľa nastavených filtrov.

Ďalšie články na tému

Nastavenie zobrazených stĺpcov pri vystavených faktúrach

Nastavenie zobrazených stĺpcov pri vystavených faktúrach

V sekcii Vystavené faktúry je možná úprava jednotlivých stĺpcov presne podľa potrieb užívateľa.

Prečítať článok
Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

FakturaOnline.sk ponúka stále viac možností, ako je možné radiť a filtrovať vystavené faktúry. Okrem zobrazenia ich stavu odoslané - zaplatené - po splatnosti je možné faktúry tiež hromadne sťahovať, či filtrovať.

Prečítať článok
Upgrade tarifu MINI na tarif PREMIUM

Upgrade tarifu MINI na tarif PREMIUM

Tarif MINI umožňuje iba vystavovanie faktúr a ich odosielanie e-mailom. Jednoducho z neho môžete prejsť na tarif PREMIUM, ktorý navyše umožňuje ukladanie faktúr a ich úpravu a další funkcie.

Prečítať článok
Stavy faktúr

Stavy faktúr

FakturaOnline.sk umožňuje označenie stavu každej faktúry, teda či bola faktúra už uhradená alebo je napríklad po splatnosti.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru