FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Tarif MINI

Tarif MINI

Základný tarif pre užívateľov FakturaOnline.sk je tarif MINI, ktorý umožňuje vystavovať faktúry a odosielať faktúry e-mailom.

Funkcionality tarifu MINI

Tarif MINI ponúka možnosť využitia dvoch funkcionalít:

  • Vystavovanie faktúr

Vystavenie faktúry online za niekoľko desiatok sekúnd je veľmi efektívne. Nielen, že nástroj vystavovanej faktúry automaticky čísluje podľa zvoleného číselného radu, ale tiež je napojený na viac zdrojov a registrov, čím urýchľuje automatické načítanie fakturačných údajov (pri zadaní IČO).

  • Posielanie faktúr e-mailom

Každú vystavenú faktúru má užívateľ možnosť odoslať priamo e-mailom. Ako odosielateľ je uvedený e-mail, na ktorý je profil užívateľa registrovaný a textáciu je možné upraviť v automaticky vyskakujúcom okne (prípadne je tu už vytvorená základná textácia, ktorá môže ušetriť aj nejaký čas).

Ďalšie články na tému

Kontakty

Kontakty

Nástroj Fakturaonline.sk umožňuje ukladanie a správu kontaktov odberateľov. Táto funkcia je dostupná pre všetkých užívateľov taríf Fakturaonline.sk.

Prečítať článok
Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Vyskúšajte funkciu nastavenia stĺpcov pre vystavené faktúry na Fakturaonline.sk. Definujte si stĺpce presne podľa svojich potrieb podľa čísla, dodávateľa, stavu úhrady a ďalších

Prečítať článok
Štatistiky vystavených faktúr

Štatistiky vystavených faktúr

Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Prečítať článok
Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

FakturaOnline.sk ponúka stále viac možností, ako je možné radiť a filtrovať vystavené faktúry.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru