FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Tarif PREMIUM

Tarif PREMIUM

PREMIUM je tarif, ktorý je pri FakturaOnline.sk vybavený najviac funkciami ako ukladanie a úprava vystavených faktur jejich kopirovanie a dalhšie funkcie

Funkcionality tarifu PREMIUM

Ku klasickej možnosti vystavovania faktúr a možnosti odoslať ich e-mailom sú pridané aj nasledujúce:

  • Ukladanie vystavených faktúr

Pri tarifu PREMIUM je veľkou výhodou tiež možnosť vystavené faktúry stiahnuť do vlastného počítača kedykoľvek. Táto možnosť je pri tarifu MINI obmedzená a faktúru je možné stiahnuť hneď po jej vystavení, neskôr (napríklad pre potreby daňového priznania) to už nejde. Pri sťahovaní má užívateľ pri tarifu PREMIUM k dispozícii aj funkciu hromadného uloženia všetkých, alebo vybraných faktúr, do PC.

Fakturaonline.sk ponúka svojim používateľom veľké množsto funkcií

  • Úprava vystavených faktúr

Pretože sa môže stať, že užívateľ pri vystavovaní urobí napríklad chybu v čiastke, alebo sa s klientom dohodne na iných podmienkach, nemusí s tarifom PREMIUM vystavovať danú faktúru znovu (odpadá tak nutnosť riešiť zmenu variabilných symbolov, duplicitné doklady, apod.). V takýchto prípadoch má možnosť faktúru priamo upraviť.

  • Zobrazenie stavu faktúr a zobrazenie stĺpcov

V sekcii Vystavené faktúry môže užívateľ s tarifom PREMIUM vystavené faktúry zobrazovať podľa zvolených kritérií (dátum vystavenia, odberateľ, dátum zdaniteľného plnenia atď.) a označovať ich stav (zaplatené, odoslané, po splatnosti).

  • Vyhľadávanie vo faktúrach

Vo faktúrach je možné jednoducho vyhľadávať podľa kľúčových slov alebo zobraziť len faktúry (ne)zaplatené.

  • Kopírovanie faktúr

V prípade pravidelného vystavovania faktúry s rovnakými údajmi môže užívateľ faktúry kopírovať. V sekcii Vystavené faktúry je možné faktúru duplikovať jedným kliknutím.

  • Hromadné akcie

Faktúry je možné hromadne sťahovať, označovať ich stav alebo ich odstrániť.

Ďalšie články na tému

Kontakty

Kontakty

Nástroj Fakturaonline.sk umožňuje ukladanie a správu kontaktov odberateľov. Táto funkcia je dostupná pre všetkých užívateľov taríf Fakturaonline.sk.

Prečítať článok
Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Vyskúšajte funkciu nastavenia stĺpcov pre vystavené faktúry na Fakturaonline.sk. Definujte si stĺpce presne podľa svojich potrieb podľa čísla, dodávateľa, stavu úhrady a ďalších

Prečítať článok
Štatistiky vystavených faktúr

Štatistiky vystavených faktúr

Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Prečítať článok
Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

FakturaOnline.sk ponúka stále viac možností, ako je možné radiť a filtrovať vystavené faktúry.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru