FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Vystavenie faktúry pre zahraničný účet

Pre vystavenie faktúry, kedy má byť platba odoslaná na účet vedený v zahraničnej banke je nutné poznať aj IBAN a SWIFT.

Pre vystavenie faktúry, kedy má byť platba odoslaná na účet vedený v zahraničnej banke je nutné poznať aj IBAN a SWIFT.

IBAN (International Bank Account Number) alebo medzinárodný formát čísla účtu (ten má pridelený aj každý bežný bankový účet pre prípad, že by bolo nutné naň poslať platbu zo zahraničného účtu).

IBAN má nasledujúcu štruktúru:

  • 2 znaky – kód krajiny (CZ pre Českú republiku)
  • 2 znaky – kontrolná číslica – umožňuje programovú kontrolu čísla – ochrana proti chybne zadanému číslu účtu (napr. z dôvodu preklepu)
  • 20 znakov – kód banky a číslo účtu v rámci bánk.
  • Číslo účtu vo formáte IBAN má dve podoby – elektronickú (bez medzier) a písomnú (s medzerou za každou štvoricou znakov pre lepšiu orientáciu)

SWIFT (Society pre Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je poskytovateľská spoločnosť, ktorá bankám vydáva jedinečný kód, tzv. BIC (Bank Indentifier Code).

Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.sk pre platbu do zahraničia je možnosť platby na zahraničný účet v sekcii Bankový účet po zaškrtnutí možnosti Zobraziť IBAN (medzinárodné číslo účtu).

Návod ako fakturovat do zahraničia

Ďalšie články na tému

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

Ako vystaviť faktúru s FakturaOnline.sk

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať všetky základné typy dokladov. Celý proces je veľmi rýchly a jednoduchý.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

Vystavenie faktúry v cudzom jazyku

FakturaOnline.sk umožňuje vystavovať faktúry v cudzích jazykoch priamo v aplikácii.

Prečítať článok
Práca s pečiatkou a logom

Práca s pečiatkou a logom

Pri vystavení akéhokoľvek druhu faktúry je k dispozícii možnosť nahrania loga a pečiatky firmy, ktoré sa budú zobrazovať na vystavených faktúrach. Nižšie sú popísané všetky dôležité informácie, vrátane toho, aké súbory využiť, atď.

Prečítať článok
Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúry v inej mene ako EUR

Vystavenie faktúr v inej mene, než sú eura je s FakturaOnline.sk veľmi jednoduché.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru