FaktúraOnline.sk
Fakturujte online, rýchlo a bezpečne
Vystaviť faktúru
Zadarmo. Online. Za 30 sekúnd.

Zmena prihlasovacích údajov

Zmena prihlasovacích údajov

Ako zmeniť svoje prihlasovacie údaje pre účty FakturaOnline.sk? Tu naidéte postup ako postupovať, ak zabudnete svoje prihlasovacie údaje

Pre prihlásenie k účtu FakturaOnline.sk sú využívané dva údaje:

1. E-mail klienta, ktorý uviedol pri registrácii.

2. Heslo, ktoré bolo zaslané klientovi na e-mail pri registrácii

Zmena hesla:

Užívateľ si môže svoje heslo kedykoľvek zmeniť v sekcii nastavenia.

Pokiaľ heslo nebolo zmenené, platí stále pôvodný unikátny kód, ktorý bol zaslaný pri registrácii. V prípade, že ho užívateľ nemôže dohľadať (napr. bol e-mail s kódom zmazaný) je nutné využiť stránku pre opätovné zaslanie kódu / zabudnuté heslo.

Zmena e-mailu k účtu

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné e-mail, na ktorý je užívateľský profil registrovaný, meniť priamo v rozhraní FakturaOnline.sk. V prípade potreby je nutné napísať žiadosť o zmenu e-mailu na: [email protected]

Ďalšie články na tému

Kontakty

Kontakty

Nástroj Fakturaonline.sk umožňuje ukladanie a správu kontaktov odberateľov. Táto funkcia je dostupná pre všetkých užívateľov taríf Fakturaonline.sk.

Prečítať článok
Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Nastavenie stĺpcov pri vystavených faktúrach

Vyskúšajte funkciu nastavenia stĺpcov pre vystavené faktúry na Fakturaonline.sk. Definujte si stĺpce presne podľa svojich potrieb podľa čísla, dodávateľa, stavu úhrady a ďalších

Prečítať článok
Štatistiky vystavených faktúr

Štatistiky vystavených faktúr

Všetky vystavené faktúry, vrátane ich stavu, si je možné zobraziť v jednoduchom grafickom prehľade v sekcii Štatistiky.

Prečítať článok
Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

Radenie a filtrovanie vystavených faktúr

FakturaOnline.sk ponúka stále viac možností, ako je možné radiť a filtrovať vystavené faktúry.

Prečítať článok
Začnite fakturovať ZADARMO na FakturaOnline.sk
Vystaviť faktúru